Bloggskolan

Välkommen till Bloggskolan!

Bloggskolan är ett projekt från Blogg.se. Vi har valt att basera kursen utifrån våra erfarenheter om de frågeställningar som bloggare ofta har. Här har vi samlat olika knep som vi vet kan uppskattas då man bloggar eller har för avsikt att börja blogga.

Bloggskolan består av 4 delar med ökad svårhetsgrad och komplexitet. Detta för att vi skall fånga in alla bloggare, oavsett kunskapsnivå eller ambitionsnivå man har på sitt bloggande. Vi är övertygade om att du oavsett nivå kommer att dra lärdom av Bloggskolan och på så sätt kan förbättra din blogg.

Vissa avsnitt som berör design och inställningar på din blogg, kommer utgå från Blogg.se:s användargränssnitt. Vi kommer inte att beröra andra bloggplattformar. Anledningen till detta är att vi inte klarar av att se över alla plattformar, men också att vi naturligtvis tycker att vi har det bästa systemet.

Efter du tagit del av bloggskolan, hoppas vi att du känner dig mer förberedd samt fått nya uppslag till hur du kan jobba med din blogg för att nå de mål som du har satt upp. Trevlig läsning!

Med vänlig hälsning
Blogg.se