61 år , Östersund

Född mitt i landet i femtiotalets mitt.