73 år

AMATÖRRYTTARKLUBBEN Amateur Riders Club of Sweden Amatörryttarklubbens ändamål ska vara att verka för främjandet av galoppsporten i allmänhet och amatörsporten i synnerhet, samt att härvid tillvarata amatörryttarnas intressen.