48 år

Jag som ansvarar för bloggen heter Cecilia och jag har den stora förmånen att, tillsammans med en kollega, vara klasslärare för klass åk 3 på Hummelstaskolan. Klassen består av 31 härliga 3:or som tillsammans är alldeles fantastiska! Bloggen är en klassblogg där föräldrar, elever och andra lärare kan gå in och läsa om våra dagar i skolan och följa de arbeten vi gör här. Genom arbetet med bloggen bearbetar vi flera delar ur den nya samlade läroplanen (Lgr 11) bl.a. att formulera sig i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt att söka information från olika källor och värdera dessa. Läs gärna en utförligare beskrivning om oss och vår blogg genom att gå in under vår kategori: "om oss" samt, för en närmare presentation av elever; "Vi i 3:an". Välkommen!