32 år

Bloggen skrivs av en politik- och samhällsintresserad partiobunden socialdemokrat som föddes i Tyskland och som därmed inte har svenska som modersmål. Resultatet blir en blogg skriven i en alldeles egen stil, med undertoner av tysk filosofi och politiksatir, som i den formen inte är vanlig i Sverige!