69 år , Filipstad

Lärare, pastor och kommunpolitiker. Skriver om flyktingar, asylprocessen, asylrätten, integrationsfrågor samt om församlingen Kristen Gemenskap och familjen speciellt de sju barnbarnen.