28 år

19-årig journliststudent på Södertörns högskola. Vice ordförande i Journalistföreningen på skolan. Skriver åt bland annat Järnkaminerna.se och Pandamagazine. Skrev för Karlskoga tidning. Är med och fixar klubbarna Rendezvous i Rio samt High Drama. Tror på mottot: "Kom igen Haninge punks!"