27 år

Hännä skrivär ja ôm allt möjli. Läddjär fôll ut nå bildär, musik å tôkkä. Älläst bir ä fôll barä e massâ jåll.