28 år , Umeå

Stående mellan flicka och kvinna, i sökandet efter mig själv, fick jag diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning. Den dagen förändrades mycket och inget alls. Stund vis faller jag än idag handlös och tappar mig själv i känslor. Men jag har hittat vägen mot harmoni i livet och en framtid växter sakta fram mellan insikter och lärdomar. Idag studerar jag till psykolog. Jag ser min bakgrund som styrka och erfarenheter som kunskap. Inte som en svaghet. Jag har bara upplevt visa saker i praktiken som vi nu lär oss i teorin. Min önskan och mitt mål är att få dela med mig av mitt liv och min kunskap för att hjälpa andra på livets slingriga väg. Ingenting är omöjligt, bara olika svårt.