35 år

Emotionell instabilitet och vardagsdramatik.