68 år , Helsingborg

En trädgård är full av liv. Det är väl därför man själv känner sig så levande när man vistas där. Sätter lökar, sår frön och sköter om växter som ger ännu mera liv i ett evigt kretslopp. Trädgården är inte bara min – den tillhör också fåglarna, fjärilarna, murarbin, sandbin, humlor, nyckelpigor – och tusentals andra individer vars liv jag inte vet något om. Vad jag gör, vad jag planterar, har betydelse för dem, för den biologiska mångfalden. Välkommen in i min trädgård och mitt trädgårdsliv, som också handlar om böcker, föredrag och utställningar likaväl som små enkla projekt i växthus och rabatter.