32 år

Naivitet i en intellektuell förpackning. Intellekt i en naiv kostym.