32 år

Detta är den första sjömansbloggen i Sverige. Numera inget sjöfartsliv utan en fortsättning. Om någon fortfarande är arg för det som skedde med denna blogg då. Så är det preskriberat och nu bara ett minne blott.