21 år

Jag beskivs enkelt om jag säger hip-hop (dansen, musiken, kläderna) och Michael Jackson :)