46 år

Åsiktsmaskin Svart bälte i shopping Resvan, multikulturell kosmopolit Realistisk optimist Mamma i förorten Ambitiös karriärist