24 år , Göteborg

Tjugofyraårig smålänning, bosatt i Göteborg och typ 1-diabetiker sedan 2008. Tankar om hur det är att leva med diabetes i ett samhälle där kunskap är en bristvara. Kontakt: diabetesia@hotmail.com.