29 år

Jag heter Emma och för närvarandet bor jag i Motala. Läser kinesiska på en folkhögskola och i januari flyttar jag till Kina för att bo där i ett halvår. Hopp och hej!