33 år

Iakttagelser, detaljer och utbroderingar, i text och bild. Vardag och äventyr. Det lilla i det stora och det stora i det lilla. Om längtor; hem och bort, till natur och konst. Om att vilja skriva, måla och dreja men inte få till det. Frukostar, temys, cykelturer.