32 år

Någonstans vill jag samla all den inspiration som jag finner överallt, det gör jag här och delar med mig av något som kanske inspirerar någon annan.