38 år

Jag tcyker om att fotografera. Visar på bloggen vad jag fotograferat. ifall du vill kontakta mig når du mig på blogg.om.foton@gmail.com