71 år

Vithårig gubbe som passerat 60 år och har sina rötter i den norrbotniska myllan. Uppfödd med jakten och fisket som en livsstil. Idag boende sedan tiotalet år i den lappländska ödemarken med hustrun Laila. Sedan några år åker vi även husbil och vistas långa perioder i sydeuropa