34 år

83a, mamma och sambo, som bor på en mindre ort i Uppland.