33 år

Nu är mina studier vi Mittuniversitetets Informations- och PR-program över. Arbetslivet kallar. Jag är redo.