23 år

bor för minst ett halvår framöver i Shenzhen, Kina där svennighet är exotiskt och spriten billig.