Någonstans måste jag ju spara de tankar och funderingar som de böcker jag läser väcker hos mig. Det gör jag här, i en enda strukturerad röra.