32 år , Kalmar

Driven och kreativ lärare i svenska och svenska som andraspråk. Undervisar i grundskolan på dagarna och skriver magisteruppsats på kvällarna. Bloggar och delar med mig i hopp om att kunna bidra med att utveckla ämnet svenska - både ur ett första och andraspråksperspektiv.