58 år , Umeå

MammaMedia heter Cecilia Holm och är en bild-, och medielärare som vill diskutera medier och dess påverkan. Begreppet Mamma Media har jag fått från Våldsskildringsrådets första skrift som Karin Stigbrandt skrev 1991, där hon jämför Pappa Skola och Mamma Media där den förste står för en ålderdomlig, avskild värld och den senare som någon som alltid finns till hands med näring, tröst och underhållning. Jag hoppas kunna vara en lycklig kombination eftersom jag arbetar i skolan. Mamma Media, bloggaren, slår också ett slag för kreativitet och skapande som en motkraft till kommersialism, passiv konsumtion och underhållning till döds. Vardagen, kroppen och tekniska svårigheter är också något som behöver behandlas mellan varven. Jag bor i Umeå, arbetar på estetik och medieprogrammet på Midgårdsskolan. Foto: Julia Lindberg cecilia.holm@umea.se