27 år

Vi som driver denna blogg, A och B, bor med våra respektive familjer i södra Sverige. Båda uppskattar vi det enkla och lite minimalistiska, men utrymme för att bjuda över många vänner på festligheter måste finnas! A är mitt uppe i småbarnslivet, medan B åtnjuter en högre grad av livserfarenhet och ägnar sig åt make och barnbarn när hon inte jobbar.