56 år

Ordförande i UN-womens Nationella kommitté Sverige. Ordförande för NTF Socialdemokrat som både är miljövän och intresserad av ekonomisk tillväxt. Bor i Skövde där jag är vice ordförande i kommunfullmäktige, är aktiv i socaildemokraterna, S-kvinnor och Anna Lindh kommittén. Riksdagsledamot sedan 1994, först i trakikutskottet, numera i finansutskottet. Feminist såklart.