27 år

Vi är 3 tjejer från olika delar av Sverige vi bloggar alla om One Direction. Det är just nu världens MEST kända pojkband. För mer information kontakta oss Onedirectionkontakt@hotmail.com