109 år

Denna sida uppmuntrar till entreprenörsanda, drivkraft, kreativitet och sparande i kombination med generositet. Bloggen bygger på ett ömsesidigt samarbete där du tar del av tipsen, men som besökare, och framför allt om du hjälper till att sprida sidan, kommer jag att sporras att hålla igång bloggen och uppdatera allt oftare!