35 år

Bara en del spridda tankar, ideer och drömmar