25 år , Lund

24 år, snart socionom, storasyster till sex syskon, bor i Skåne. Pappa har ursprung från Malaysia.