41 år

Heter Elisabeth men kallas för Fina av de flesta. I första hand mamma till dotter född -02 och son född -06. I andra hand hustru. I tredje hand sjuksköterska på hematologi- och onkologiavdelning och jag älskar mitt jobb, att få försöka göra dagen dräglig för de som är i så ofattbart jobbiga situationer. För att koppla av vardagen älskar jag sitta i allt-i-allo-rummet och jobba på att få in foton i album, göra egna jul- och gratulationskort. Eller klinka på pianot. First of all I'm a mother of a daugther born -02 and a son born -06. Second, I'm a wife. And third of all I'm a nurse in a hemathology and oncology ward and I love my job! Working for making the Days better for those who are in a terrible and hard situation. To relax from the labors of the everyday Life I sit in our room-for-doing-what-ever and trying to get all our photos into albums, scrapbooking and making my own christmas and gratulation cards. And sometimes I strum on my piano...