29 år

Jag kommer frå Chile, men jag kan pratar bara lite svenska. Min svensk är inte jättebra. Min modersmål är spansk. Också jag kan pratar engelsk och tysk.