8 år

När jag är född är hemligt. Och jag bor inte i Sverige jag bor i Singapore (Asien)