60 år

Kvinna mitt i livet som har lärt mig att ta vara på livets glädjeämnen. Intresserad av det okända, intuitiv, positiv, tror på människors inneboende krafter.Skojfrisk hur vore livet utan "skratt"