30 år

Har det för tillfället fantastiskt bra i Thailand!