41 år

Skriver om hur livet för oss har blivit efter att Linn fick sin Epilepsi.