27 år

Jag tror inte på auktoritet. Jag tror inte på egenskaper utifrån kön. Jag tror inte på finkultur. Jag tror inte blodsband. Jag tror inte på inre organ. Jag tror inte på lagar.Jag tror inte på självuppoffring och jag tror inte på att bli vuxen. Däremot tror jag på spöken och att allting kommer explodera en slutgiltig gång. (Kontakt: vilskasternlof@hotmail.com)