21 år

Studerar företagsekonomi och förbereder mig inför ett år som au pair i USA i staden Katonah, NY. Fyllda 20 år och bor i en liten men charmfull stad, Jönköping. Alla bilder är fotograferade av mig med Canon EOS 7D.