46 år

Scrappade fritidspedagog gift och två barn.