41 år

2 barns mamma, sambo, bor i hus, jobbar som skötare inom Barn&ungdomspsykiatrin. Studerar just nu till sjuksköterska på högskolan i Gävle.