32 år , Laxå

Landsortspredikant i Finnerödja, ångermanlänning i exil, skriver mest om Jesus.