27 år

Jag heter Ellen och jag är tjugotre år. Jag bor på ett HVB i Stockholmsregionen och skriver om mitt Riktiga liv.