45 år

En engagerad man mitt i livet som anser att folk är tänkande varelser fullt kapabla att själva skaffa sig en åsikt så länge de har möjlighet att basera åsikten på den kompletta bilden - inte bara en del därav.