52 år

Två brudar - flera böcker. Många ord. Här finns "bokar", efterhand som vi har läst dem, för att själva veta vad vi ägnat vår dyrbara tid åt samt få nya tips av varandra. Kanske kan Du få något tips du med?