54 år

Feminist - därmed övertygad att kvinnor är fullvärdiga människor som är kapabla till delaktighet och ledarskap inom alla sorters mänskliga aktiviteter - intellektuellt, politiskt, socialt, sexuellt, andligt och ekonomiskt. Alla åsikter som uttrycks av mig här är enbart mina egna!