1 år , Stockholm

Bryt upp, bryt upp är en blogg om att våga förändra, våga bryta upp från invanda mönster och reflektera över de fotspår du går i dagligen, men också om att uppskatta nuet och det du redan har. Jag vill skaka om, vända och vrida på det som är invant och få dig att tänka och djupdyka ytterligare för att finna mening i ditt liv, våga känna vad du egentligen känner. Genom att jag berättar om mina egna förändringsprocesser hoppas jag kunna inspirera. Det behöver inte vara stora förändringar och det kan ibland handla om att bara se och uppskatta den värld vi lever i. Genom att berätta om min egen sorg och glädje hoppas jag kunna ge dig mod till att våga känna din. Håll till godo och häng med på min resa. Bryt upp, bryt upp den nya dagen gryr, oändligt är vårt stora äventyr. (Karin Boye, 1927)