43 år

Bibliotekariestudent, och redaktör för den kulturomstörtande tidskriften Ryska huset.